VideONet OPC - INTEGRERA


Genom vår OPC plug-in har vi möjlighet att integrera ert processstyrningssystem med VideONet systemet och skicka data mellan systemen. Vi kan t.ex. presentera larm från intelligenta kameror (VCA), rörelse larm eller andra larm som kommer in i VideONet systemet i ert process management system. Det är också möjligt att styra kamerasystemet när det händer något i ert processstyrningssystem t.ex. triggning av inspelningar, ändra riktning på en rörlig kamera vid larm, automatiskt få upp rätt bild m.m.