VideONet 3G/4G -FLEXIBILITET

I vissa fall är det svårt eller väldigt kostsamt att dra kablage till en ny kameraposition. VideONet har lösningen via 3G/4G. Sätt ut en lokal VideONetserver och skicka bilderna via vanliga 3G/4G nätet till en klientstation. Till varje server kan du ansluta upp till 16 st kameror (både IP och analoga) och spela in samtliga. Allt blir inspelat lokalt i HD-kvalité men streamas i den kvalitén 3G7¤G länken tillåter. 

 

Anläggningen blir också väldigt lätt att flytta till områden med nya behov, Nilhe tillhandahåller även mastvagnar som VideONet server och kameror monteras på. Vagnarna är helt mobila och kan riggas där tillfällig övervakning är nödvändig.