VideONet

VideONet är vår egenutvecklade mjukvara för video applikationer i säkerhets och process syfte. VideONet startade som ett projekt 12 år sedan och har ständigt utvecklats i samverkan med operatörer och annan expertis i driftmiljö. Detta för att hjälpa företagen med två av deras viktigaste frågor; Säkerhet och kostnad. Ett exempel är att genom centralisera vakt funktionen med VideONet kan företag sänka kostnader och skapa en säker miljö för dess medarbetare.
 

Besök gärna vårt utvecklingsföretag www.videonet.se 
 

Se Ericssons successtory där NILHE levererade hela kameralösningen med VideONet som Videoplattform