Videoanalys för automatiserad processkontroll

Virify är vårt egna koncept där vi introducerar videoanalys som en kontrollfunktion i processer och styrsystem.

Videointegration har länge huvudsakligen berört säkerhets- och informationssystem. Vi vill nu tillföra videoanalys till processindustriernas styrsystem och på så vis skapa bättre operatörsstöd och arbetsmiljö. Med hjälp av Virify kan vi till exempel mäta och sortera enheter i en process eller detektera och stoppa avvikelser.

Den specialisering av videoanalys som pågår gör att vi kan se nästa generations integration runt hörnet, där kamerans algoritmer direkt styr processdelar – första stegen i “den självkörande fabriken”, med integrerad kvalitetsutveckling och datainsamling. Kameror är ideala kontaktlösa sensorer med en möjlighet till att samla massiva mängder analysdata. 

Läs mer på vårt utvecklingsföretag Virifys hemsida.

Hur fungerar Virify?
Konceptet bygger på att våra kunder analyserar delar av processen där pay-off tiden skall vara kortare än standrard analysprojektet.
Alla analyser bygger på samma platform
Varje analys består av en egen modul
Vid nya problemoråden kan nya moduler skapas
Analysdata finns tillgänglig via portal
Virifyskåp med analysdator ingår i abonnemangskostnad

Exempel på analyser

Krokig bräda
Brädor som ligger i kors
Rotreducering
Stockoptimering "stocklucka"
Bandbreddsmätning på millimeternivå
Kontroller av emballeringsprocess
Kvalitetssäkring av batch

Automatisk grindöppning

Med en enkel och prisvärd lösning kan Nilhe installera ett system för att automatiskt öppna en grind eller bom. En smart kamera känner igen inkommande fordons registreringsskyltar och tillåter godkända fordon att passera.  Systemet är lätt att administrera och ge access till nya fordon. Med hjälp av dess skalbara konstruktion kan det vid behov växla upp till att förvalta ett helt parkeringsgarage.

Ladda gärna ner produktbladet för mer information.