VIRIFY

NILHE har nu skapat ett nytt spännande koncept som vi har döpt till Virify. 
Precis som fordonsindustrin utvecklats från strålkastare via säkerhetsbälten, krock-kuddar och förarhjälpsystem till självkörande bilar så pågår en utveckling av de industriella automationssystemen.  Videointegration är idag huvudsakligen säkerhets- och informationssystem. Men med introduktion av video med analys i styrsystem så har vi inlett en era där vi skapar operatörsstöd och bättre arbetsmiljö. 
Den specialisering av videoanalys som pågår gör att vi kan se nästa generations integration runt hörnet, där kamerans algoritmer direkt styr processdelar – första stegen i “den självkörande fabriken” med integrerad kvalitetsutveckling och data insamling. Kameror är ideala kontaktlösa sensorer med en möjlighet till att samla massiva mängder analysdata. 

Konceptet bygger på att våra kunder analyserar delar av processen där pay-off tiden skall vara kortare än standrard analysprojektet.
- Alla analyser bygger på samma platform
- Varje analys består av en egen modul
- Vid nya problemoråden kan nya moduler skapas
- Analysdata finns tillgänglig via portal
- Virifyskåp med analysdator ingår i abonnemangskostnad
Exempel på analyser:
- Krokig bräda
- Brädor som ligger i kors
- Rotreducering
- Stockoptimering "stocklucka"
- Bandbreddsmätning på millimeternivå
- Kontroller av emballeringsprocess
- Kvalitetssäkring av batch

AUTOMATISK GRINDÖPPNING MED HJÄLP AV KAMERA. 
NILHE har en enkel och prisvärd lösning för att automatiskt öppna en grind eller bom. Kameran monteras i närhet av bommen/grinden och när fordonet närmar sig så öppnas bommen automatiskt tack vare att kameran känner igen fordonets registeringsplåt. Man kan enkelt administera system via en dator och t.ex. "grönlista" fordon som skall ha access.

Förutom att ni får en grindfunktion kan kameran automatisk spelas in i VideONet mjukvaran. 
Ladda gärna ner produktbladet för mer information, systemet är skalbart och kan vid behov växla upp till att ta hand om ett helt p-garage.