Videoapplikationer för bättre säkerhet och effektivare processer
VideONet är vår egenutvecklade mjukvara för videoapplikationer i säkerhets- och processyfte. VideONet startade som ett projekt för 12 år sedan och har ständigt utvecklats i samverkan med operatörer och annan expertis i driftmiljö. VideONet hjälper företag med två av deras viktigaste frågor: Säkerhet och kostnad.

 

Läs mer på vårt utvecklingsföretag VideONets hemsida.
 

VideONet Eyes
VideONet Eyes är en plattform för överföring, presentation och inspelning av livevideo från smartphones. Det är ett koncept som kan revolutionera effektiviteten hos bevakningsbolag och fälttekniker eftersom det tillgängliga antalet kameror för att skapa situationsbedömningar ökar drastiskt. Med VideONet Eyes finns inget behov av investeringar i fältmonterad hårdvara, kameraplaceringarna blir i ett slag både rörliga och flyttbara, utan extra kostnader.

VideONet Connect för 800xA
VideONet har i samarbete med ABB skapat en videointegration för ABB:s styrsystem 800xA.  Med VideONet Connect kan du se video direkt i styrsystemets gränssnitt och minska hanteringstiden vid kritiska lägen. Operatören får automatiskt upp den aktuella händelsen i processen. Med hjälp av styrbara kameror kan vi även zooma in på den aktuella processen och via faceplate kan vi välja kamera från aktuell process manuellt.

Läs mer på ABB:s hemsida.

VideONet OPC
VideONets OPC Plug-In integrerar system för processtyrning med VideONets kameror och möjliggör att dela data mellan dem. På så vis kan vi ansluta larm från kameror, till exempel intelligenta kameror (VCA) och rörelsekameror, till er processtyrning. 

Via VideONet OPC kan vi även styra kamerorna vid larm i ert processtyrningssystem och på så vis trigga inspelningar, ändra riktning på en kamera och genera rätt bilder. 

VideONet VCA
VideONet VCA låter dina kameror bli smarta. Analysmjukvaran anyserar ständigt kamerabilden och kan särskilja mellan bilar, människor och djur. Istället för att titta på bilder där ingenting händer får du ett larm vid aktivitet. VideONet erbjuder en lösning med funktioner så som närvaro, digitalt staket, objekt försvinner, objekt stannar, hastighetsfilter och så kallad "Tailgating", då ett objekt följer ett annat. 

Analysen är anpassad för såväl säkerhetsfunktioner som industrifunktioner.