Utbildningar
Nilhe AB erbjuder olika utbildningar för våra kunder och partners.

  • Generella kamerautbildningar
  • Utbildning i VideONet konfigurering
  • Utbildning i IP-kamerateknik
  • Skräddarsydda kurser hos våra partners och kunder
Kontaka oss för information om hur vi kan hjälpa just dig. 

Nästa planerade kurs
Under rådande förhållanden med Covid-19 håller vi inga öppna utbildningar. Kontakta oss för information om skräddarsydda utbildningar. 

VideONet Version 12: VideONet är ett av marknadens mest optimala kamerasystem för hantering av videostömmar. Utbildning i VideONet Version 12 ger deltagarna kunskap och praktisk erfarenhet att framgångsrikt sätta upp och nyttja komplexa videoövervakningsprojekt. Denna kurs ger en ny och spännande möjlighet för såväl erfarna som oerfarna driftsättare av VideONets system att förnya sina meriter och samtidigt utöka sin kompetens. Kursen behandlar bland annat följande moment:

  • Konfigurering av VideONet server 
  • Konfigurering av VideONet klient
  • Konfigurering inspelning i VideONet server