UTBILDNINGAR

Nilhe AB erbjuder olika utbildningar för våra kunder och partners
- Utbildning i VideONet konfigurering
- Utbildning i IP-kamerateknik
- Skräddarsydda kurser hos våra partners och kunder
- Generella kamerautbildningar

Nästa planerade kurs:

VideONet Version 12 kurs
VideONet är ett av marknadens mest optimala kamerasystem för hantering av videostömmar. Utbildning i VideONet Version 12 ger deltagarna kunskap och praktisk erfarenhet att framgångsrikt sätta upp och managera komplexa videoövervakningsprojekt. Denna kurs ger en ny och spännande möjlighet för  såväl erfarna som oerfarna driftsättare av VideONetsystem att förnya sina meriter och samtidigt utöka sin kompetens.
Kursen behandlar bl.a. följande moment:
- Konfigurering av VideONet server 
- Konfigurering av VideONet klient
- Konfigurering inspelning i VideONet server