Stockholm Exergi (fd Fortum)

Stockholm Exergi  (Värtaverket, Högdalen värmekraftverk , Hammarbyverket, Hässelbyverket, Akalla, Lidingö )


Systemet: Hela CCTV systemet är uppbyggt på likvärdigt sätt, dvs såväl kameror från processen som kameror för skalskydd ingår. Detta innebär att man kan övervaka skorstenar, panntoppar m.m samt att erhålla porttelefonanrop för styrning av kör- och persongrindar. Under 2017-2018  har Hässelby, Akalla och Hammarby-verken moderniserats och nya kameror har monterats både i produktionen och för skalskydd.

SL

NILHE har ramavtal med SL för leverans av kamerautrustning som hjälper tunnelbaneförarna vid dörrstängning.

Nilhe levererar kameror och monitorer till Stockholms tunnelbana. Totalt består leveransen av ca 250 kameror och 250 monitorer samt monitorkapslingar. Kamerorna är ett hjälpmedel för förare att säkerställa att ingen resenär är klämd i tunneltågens dörrar innan tåget åker iväg från stationen. 

Nilhe hjälper även till med expertstöd och arbetet på plattformar.

SCA TUNADAL
Ett av SCA största sågverk finns i Tunadalshamnen utanför Sundsvall. Sågen har moderniserats under de senaste åren med bl.a. en helt ny såglinje i den monterade NILHE in ca 40 st ny HD-kameror som man övervakar från ett centralt kontrollrum på 4 st 75" 4K monitorer. 

TEKNISKA VERKEN GÄRSTADVERKET

Utmed E4:an utanför Linköping ligger Tekniska Verkens störsa kraftvärmeverk Gärstadverket, numera 2 stora glasfasader med varsin panna innanför.

Systemet: Ca 100 kameror som är integrerade i ABBs 800xA, både analoga och ip-kameror.  ​Kameror både från processen och skalskydd finns i systemet där även kameror med videoanalys är levererade.

SSAB LULEÅ

NILHE  har under 2018 installerat ett VideONet för att övervaka SSABs styrning/ körning av traverskran vid stålverket i Luleå. Tack vare VideONet systemets integration med 800xA och OPC vet kamerasystemet alltid var travers befinner sig och automatiskt väljer rätt kamera samt styr kameran till rätt position så att operatör alltid har bästa kameravinkel för att ta rätt beslut.