VIDEONET
 

Nilhe har stor erfarenhet av problemlösning och effektivisering inom processindustrin, där också många av våra kunder finns. VideONet, den mjukvara vi tillsammans med våra kunder har utvecklat är speciellt anpassad för att passsa arbetsflöden inom processindustrin. Vi påstår att det är den mest driftsäkra VMS-mjukvaran som finns på marknaden och den är idealisk för att integreras mot andra system, t.ex. ABBs 800xA system, mer info om det hittar ni under VideONet fliken här ovanför.
 

MASTVAGN NABMV2.0

Nilhe lanserar en helt ny typ av mastvagn som är framtagen för ändamålet kameraövervakning. Mastvagnen är idealisk för företag som har ett behov av att övervaka ett område/objekt med kamera och VCA (videoanalys), utan fast montering på husväggar eller andra fasta föremål.

Mastvagnen är framtagen för att kunna sättas upp och driftsättas på mycket kort tid med möjlighet att skicka kamerabilder till egen eller extern larmcentral/driftcentral. Vagnen är försedd med 2 st. sabotageskyddade skåp, och bestyckas oftast med batteribackup(UPS) för säkrare drift. Konstruktionens vridstyvhet gör att masten klarar extrema vindlaster utan att kamerafunktionen försämras. Några av Sveriges ledande kameracentraler har utvärderat produkten i hårt väder och kan bekräfta att ingen ökning av falsklarm har noterats.
 


Ladda gärna hem vårt produktblad

SERVICEAVTAL

Nilhe erbjuder serviceavtal till alla våra kunder, avtalet innebär många föredelar för dig som kund.

  • Sänkta driftkostnader genom förebyggande underhåll
  • Ökad produktivitet
  • Säkrare drift
  • Bättre priser på utvalda produkter
  • Vi uppdaterar era produkter löpande
  • Snabbast möjliga support via bredband/Internet

 

UTBILDNING

Nilhe AB erbjuder olika utbildningar för våra kunder och partners

  • Utbildning i VideONet konfigurering
  • Utbildning i IP-kamerateknik
  • Skräddarsydda kurser hos våra partners och kunder
  • Generella kamerautbildningar