Nyheter

Virify till Stora Enso
Stora Enso har investerat i flera Virify abonnemang. Det är ett lätt sätt att komma igång med videoanalys av processen.

Nilhe exporterar övervakningssystem till staden San José de Campos i Brasilien
San José dos Campos har fått ett stort IP-baserat videoövervakningssystem med ett centralt kontrollrum för operatörer och ledning. VideONets plattform som tar emot 500 kameror i inledningsfasen kan utökas till flera tusen kameror. VideONets teknik att använda virtuell serverfunktion betyder att hårdvaran utgörs av en stordator med hög prestanda, där redundans sker internt på ett smart och kostnadseffektivt sätt. VCA, intelligent video, kommer att installeras i nästa fas av projektet. Nilhe har redan förberett systemet så att det kan installeras och konfigureras på plats eller via VPN-tunnel från Nilhes Remote Support Centre i Haninge. Systemet består av både befintliga analoga PTZ kameror och nya IP-kameror som installeras av lokal installatör.

Nya kameror till BillerudKorsnäs
Nilhe har fått uppdraget att förse BillerudKorsnäs nya kartongfabrik på Gruvön med ny kameror. Systemet är integretat med Gruvöns processystem via OPC och när nöddushar aktiveras får operatören automatiskt in rätt bild och styrbara kameror zommar in aktuell nöddush. Totalt är projektet på ca 50 kameror. 

VideONet och ABB i samarbete för videointegration
VideONet har tillsammans med ABB skapat en videointegration för ABBs styrsystem 800xA.  Integrationen möjliggör att se video direkt i 800xA:s gränssnitt, vilket skapar en minskad hanteringstid för operatör vi kritiska lägen, då operatör automatiskt kan få upp aktuell bild från kamera som övervakar process där händelse finns. Vid styrbara kameror kan även kamera zooma in aktuell process. Det går även att manuellt via faceplate att välja kamera från önskad process.

Läs mer om vår integration på ABBs hemsida.

CCTV till Stockholm Exergi
Nilhe levererar CCTV-system till Stockholm Exergis anläggningar Värtaverket, Högdalen värmekraftverk, Hammarbyverket, Hässelbyverket, Akalla och Lidingö. Hela systemet är uppbyggt på likvärdigt sätt, såväl kameror från processen som kameror för skalskydd ingår. Detta innebär att man kan övervaka till exempel skorstenar och panntoppar, samt erhålla porttelefonanrop för styrning av kör- och persongrindar.

Dow Chemical installerar VideONets system
Dow Chemical har installerat VideONet-system på 30 anläggningar världen över. Systemet är integrerat med ABB 800xA processkontroll och består av både analoga och IP-baserade kameror. 

CCTV till Slussen
Nilhe har fått i uppdrag av Stockholms Läns Landsting att leverar kameror och monitorer till den tillfälliga bussterminalen i slussen.

Kameror till Setras sågverk
Setras sågverk i Hasselfors och i Malå har bestämt sig för att investera i nya kamerasystem. I första skedet har man kvar befintliga kameror och skapar en flexibel presentation med möjlighet att ta emot IP-kameror i systemet. 

Nya kamerasystem till Liljeholmsbron och Hammarbyslussen
Nilhe har i samarbete med Maintpartner levererat ett helt nytt kamerasystem till Liljeholmsbron och Hammarbyslussen. ​Lösningen består av HD-kameror och ett VideONet system som är totalintegrerat med styrsystemet för broöppning vilket medför att operatören alltid har rätt bild vid broöppningen. ​

Nilhe levererar 40 HD-kameror till SCA:s sågverk
Ett av SCA största sågverk finns i Tunadalshamnen utanför Sundsvall. Nilhe har utrustat anläggningens nya såglinjer med 40 nya HD-kameror som övervakas från ett centralt kontrollrum på 4 st 75" 4K monitorer. 

VideONet-system till SSAB i Luleå
Nilhe har under 2018 installerat VideONets system för att övervaka SSAB:s styrning och körning av traverskran vid stålverket i Luleå. Tack vare systemets integration med 800xA och OPC vet kamerasystemet alltid var travers befinner sig, väljer automatiskt rätt kamera och styr kameran till rätt position så att operatören alltid har bästa kameravinkel för att ta rätt beslut.

100 kameror till Tekniska Verkens kraftvärmeverk
Utmed E4:an utanför Linköping ligger Tekniska Verkens störsa kraftvärmeverk Gärstadverket, numera två stora glasfasader med varsin panna innanför. Nilhe levererar 100 kameror som är integrerade med ABB:s 800xA, både analoga kameror och ip-kameror. Kameror både från processen och skalskydd finns i systemet där även kameror med videoanalys är levererade.