SVENSKA NYHETER

SETRA HASSELFORS OCH MALÅ

Setras sågverk i Hasselfors och i Malå har bestämt sig för att investera i nya kamera-anläggningar. I första skedet har man kvar befintliga kameror och skapar en flexibel presentation med möjlighet att ta emot IP-kameror i systemet. 

 

LILJEHOLMSBRON OCH HAMMARBYSLUSSEN

NILHE AB har i samarbete med Maintpartner levererat ett helt nytt kamerasystem till Liljeholmsbron och Hammarbyslussen. ​

Lösningen består av HD-kameror och ett VideONet system som är totalintegrerat med styrsystemet för broöppning vilket medför att operatören alltid har rätt bild vid broöppningen. ​

LAPLAND AIRPORT

Under hösten har NILHE installerat en ny kameraövervakning på Lapland airport i Gällivare för att underlätta för operatörer i flygledartornet. Systemet innehåller IP-kameror från Panasonic och VideONet VMS plattform. 

 

SCA TUNADAL
SCAs nya såglinje i Tunadal är en såglinje i värdsklass. Vid upphandligen av kamerasystem var kraven hårda och valet föll på NILHE som leverantör. Projektet har pågått under hela 2016.

 

TEKNISKA VERKEN UTÖKAR SITT KAMERASYSTEM

Under våren 2015 har Nilhe fått förtroendet att utöka kameraanläggningen på Tekniska Verken dels på den befintliga biogasanläggningen och på den nya pannan (KV62) som kommer i drift under vintern 2015/2016. 

WORLD NEWS

DOW CHEMICAL

Dow Chemical has decided to install VideONet system in all of their 30 sites worldwide.

The system is fully integrated in ABB 800xA process control system and consists of both analogue and IP-based cameras.

 

NILHE exporterar videoövervakningssystem för en hel stad i Brasilien.

 

San Jose dos Campos har fått ett stort IP-baserat videoövervakningssystem installerat med ett centralt kontrollrum för operatörer och ledning. VideONet plattformen som tar emot 500 kameror i inledningsfasen kan utökas till flera tusen kameror.

VideONets teknik att använda virtuell serverfunktion betyder att hårdvaran utgörs av en stordator med hög prestanda, där redundans sker internt på ett smart och kostnadseffektivt sätt. VCA, intelligent video, kommer att installeras i nästa fas av projektet. Nilhe har redan förberett systemet så att man kan välja om man installerar och konfigurerar på plats eller via VPN tunnel från Nilhes Remote Support Centre i Haninge. Systemet består av både befintliga analoga PTZ kameror och nya IP-kameror som installeras av lokal installatör.