SVENSKA NYHETER

NILHE har fått uppdraget att förse BillerudKorsnäs nya kartongfabrik på Gruvön med ny kameror. Systemet är integretat med Gruvöns processsystem via OPC och när nöddushar aktiveras får operatör automatiskt in rätt bild och styrbara kameror zommar in aktuell nöddush.

Totalt är projektet på ca 50 kameror. 

VIRIFY TILL STORA ENSO 

STORA ENSO har investerat i flera Virify abonnemang. Det är ett lätt sätt att komma igång med videoanalys av processen.

NILHE LEVERERAR CCTV TILL BUSSTERMINAL
Nilhe AB har fått i uppdrag av SLL att leverar kameror och monitorer till den tillfälliga bussterminalen i slussen. 

SETRA HASSELFORS OCH MALÅ

Setras sågverk i Hasselfors och i Malå har bestämt sig för att investera i nya kamera-anläggningar. I första skedet har man kvar befintliga kameror och skapar en flexibel presentation med möjlighet att ta emot IP-kameror i systemet. 

 

LILJEHOLMSBRON OCH HAMMARBYSLUSSEN

NILHE AB har i samarbete med Maintpartner levererat ett helt nytt kamerasystem till Liljeholmsbron och Hammarbyslussen. ​

Lösningen består av HD-kameror och ett VideONet system som är totalintegrerat med styrsystemet för broöppning vilket medför att operatören alltid har rätt bild vid broöppningen. ​

WORLD NEWS

DOW CHEMICAL

Dow Chemical has decided to install VideONet system in all of their 30 sites worldwide.

The system is fully integrated in ABB 800xA process control system and consists of both analogue and IP-based cameras.

 

NILHE exporterar videoövervakningssystem för en hel stad i Brasilien.

 

San Jose dos Campos har fått ett stort IP-baserat videoövervakningssystem installerat med ett centralt kontrollrum för operatörer och ledning. VideONet plattformen som tar emot 500 kameror i inledningsfasen kan utökas till flera tusen kameror.

VideONets teknik att använda virtuell serverfunktion betyder att hårdvaran utgörs av en stordator med hög prestanda, där redundans sker internt på ett smart och kostnadseffektivt sätt. VCA, intelligent video, kommer att installeras i nästa fas av projektet. Nilhe har redan förberett systemet så att man kan välja om man installerar och konfigurerar på plats eller via VPN tunnel från Nilhes Remote Support Centre i Haninge. Systemet består av både befintliga analoga PTZ kameror och nya IP-kameror som installeras av lokal installatör.