VIRIFY

NILHE har nu skapat ett nytt spännande koncept som vi har döpt till Virify. 
Precis som fordonsindustrin utvecklats från strålkastare via säkerhetsbälten, krock-kuddar och förarhjälpsystem till självkörande bilar så pågår en utveckling av de industriella automationssystemen.  Videointegration är idag huvudsakligen säkerhets- och informationssystem. Men med introduktion av video med analys i styrsystem så har vi inlett en era där vi skapar operatörsstöd och bättre arbetsmiljö. 
Den specialisering av videoanalys som pågår gör att vi kan se nästa generations integration runt hörnet, där kamerans algoritmer direkt styr processdelar – första stegen i “den självkörande fabriken” med integrerad kvalitetsutveckling och data insamling. Kameror är ideala kontaktlösa sensorer med en möjlighet till att samla massiva mängder analysdata. 

Konceptet bygger på att våra kunder slipper ta risker i dyra förstudier och knyter sig till en abonnemangstjänst med kort uppsägningstid.
- Alla analyser bygger på samma platform
- Varje analys består av en egen modul
- Vid nya problemoråden kan nya moduler skapas
- Analysdata finns tillgänglig via portal
- Virifyskåp med analysdator ingår i abonnemangskostnad
Exempel på analyser:
- Rotreducering
- Stockoptimering "stocklucka"
- Bandbreddsmätning på millimeternivå
- Kontroller av emballeringsprocess
- Kvalitetssäkring av batch

MASTVAGN NABMV2.0
Nilhe lanserar en helt ny typ av mastvagn som är framtagen för ändamålet kameraövervakning. Mastvagnen är idealisk för företag som har ett behov av att övervaka ett område/objekt med kamera och VCA (videoanalys), utan fast montering på husväggar eller andra fasta föremål.

Mastvagnen är framtagen för att kunna sättas upp och driftsättas på mycket kort tid med möjlighet att skicka kamerabilder till egen eller extern larmcentral/driftcentral. Vagnen är försedd med 2 st. sabotageskyddade skåp, och bestyckas oftast med batteribackup(UPS) för säkrare drift. Konstruktionens vridstyvhet gör att masten klarar extrema vindlaster utan att kamerafunktionen försämras. Några av Sveriges ledande kameracentraler har utvärderat produkten i hårt väder och kan bekräfta att ingen ökning av falsklarm har noterats.